Bulduru izstāžu namā apskatāma aušanas studijas ‘Bulduru audējas” 60.gadu jubilejas retrospekcijas izstāde. 

Bulduru izstāžu namā apskatāma aušanas studijas ‘Bulduru audējas” 60.gadu jubilejas retrospekcijas izstāde. 

Pasākums “Satiec savu meistaru” ar  5 meistarklasēm notiks izstādes ietvaros.

Lupatu deķa aušanas darbnīca (vadīs studijas “Bulduru audējas” vadītāja Arta Māldere). Darbnīcas laikā tiks austs lupatu deķis Jūrmalas muzeja Aspazijas mājai un, ikviens meistarklases dalībnieks varēs līdzdarboties kopdarba radīšanā. 

Iepirkumu tīkliņu darināšana (vadīs amatu meistare Anitra Tooma).  Darbnīcu laikā dalībnieki iepazīsies ar vienu no senajām amatu prasmēs zvejas tīkla linuma aušanu, kā arī izpētīs kā šo seno amatu prasmi var izmantot radot mūsdienu dizaina priekšmetu iepirkuma tīkliņu. Darbnīcai būs iepriekšēja pieteikšanās.

Pīto jostu jeb pīteņu darināšanas meistarklase ( vadīs “Jūrmalas Amatnīcas” amatniece Agnija Saprovska)Meistarklases laikā varēs gūt ieskatu pīto jostu veidos, kā arī apgūt vienkārtņa pīto jostu pinumu un pagatavot savu pirmo pīto jostu. Dalībniekiem ar priekšzināšanām būs iespēja apgūt šķērsvītraino vai garsvītraino pinumu.

Pīnīšu darināšana meistarklase ( vadīs studijas “Bulduru audējas” audēja Zane Zaula) Auklu un pīnīšu veidošanas prasmes ir neatņemama senā mantojuma un dzīvesveida sastāvdaļa. Tām piemīt plašs pielietojuma loks sākot no tērpu un sadzīves priekšmetu stiprinājumiem, rokturiem u.c. funkcionāliem un dekoratīviem pielietojumiem Darbnīcas ietvaros būs iespēja apgūt gan vienkāršāku, gan sarežģītāku pīnīšu veidus. Darbnīca paredzēta jau no 7 gadu vecuma.

Mezglošanas meistarklase (vadīs “Jūrmalas Amatnīcas meistare Dace Starka) Mezglošanas tehnika bija zināma jau no Senās Ēģiptes un Grieķijas laikeim. Savu ieguldījumu mezglošanas tehnikas attīstībā ir arī devuši jūrnieki, izmantojot dažādus mezglus darbā. Jūrmala ir sena zvejnieku ciemu teritorija, kur nozīmīgas bija arī mezglu siešanas prasmes, kam mūsdienām ir rasts laikmetīgs pielietojums.  Darbnīcas ietvaros ikviens varēs apgūt mezglošanas tehniku un izveidot kādu  dizaina priekšmetu.