Eiropas Parlamenta vēlēšanās Jūrmalā strādās 17 vēlēšanu iecirkņi

Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiek reizi piecos gados pavasarī vai vasaras sākumā. Vēlēšanu periodu nosaka Eiropas Savienības Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu. Tuvākās Eiropas Parlamenta vēlēšanas gaidāmas 2024. gada 8. jūnijā. Šajās vēlēšanās Latvija ir viens vēlēšanu apgabals, no kura Eiropas Parlamentā jāievēlē deviņi deputāti.

Tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu.

Balsstiesīgo vēlētāju uzskaitei Eiropas Parlamenta vēlēšanās lieto vēlētāju reģistru. Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības  balsošanai izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs bez iepriekšējas pieteikšanās.

Lai balsstiesības Latvijā izmantotu citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, jābūt iekļautiem Latvijas Vēlētāju reģistrā un ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām jāiesniedz pieteikums Centrālajā vēlēšanu komisijā.

Informāciju, kas saistīta ar Eiropas Parlamenta 2024. gada vēlēšanām, iespejams uzzināt, zvanot uz konsultatīvo tālruni: 67049999.

Vēlēšanu iecirkņi

Iepriekšējā balsošana notiks:

pirmdien, 3.jūnijā — no pulksten 8.00 līdz 13.00;

ceturtdien, 6.jūnijā — no pulksten 16.00 līdz 20.00;

piektdien, 7.jūnijā — no pulksten 13.00 līdz 18.00.

Kā balsot 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās.