Ieviesīs inovatīvus mobilitātes risinājumus zaļai un drošai pilsētvidei

Jūrmalas pašvaldība veidos drošības uzlabošanas zonu, lai veicinātu skolēnu un citu mazāk aizsargāto sabiedrības grupu drošu pārvietošanos. Lēmumu par projekta “Inovatīvi mobilitātes risinājumi zaļai un drošai pilsētvidei” īstenošanu domes deputāti pieņēma domes sēdē 27. aprīlī.

Jūrmalas pašvaldības mērķis ir izstrādāt un ieviest risinājumus satiksmes drošības uzlabošanai izglītības iestāžu tuvumā, kur kājāmgājēji mēdz pārvietoties pa ceļa braucamo daļu, radot apdraudējumu visiem satiksmes dalībniekiem. Projektā plānots ieviest risinājumus drošai mobilitātei, tostarp velosipēdu, elektroskūteru izmantošanai satiksmē.

Drošības uzlabošanas zona tiks veidota 1,2 km2 platībā Poruka prospektā posmā no Mellužu estrādes līdz Jaundubultiem: pie Jūrmalas Pumpuru vidusskolas, Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestādēm “Namiņš” un “Taurenītis”, pie Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, Jūrmalas Mākslas skolas, Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, Upes ielā, kas ved uz Mellužu estrādi, pie dzelzceļa stacijām “Pumpuri” un “Jaundubulti”, savienojumos ar autobusu pieturvietām “Pumpuri” Kronvalda ielā, “Raiņa priedes” Mēmeles ielā, “Jaundubulti” Alauksta ielā, “Lielupes iela” Lielupes ielā.

Projektu plānots īstenot no 2023. gada 1. jūnija līdz 2027. gada 1. jūnijam. Projektu Jūrmalas pašvaldība realizēs Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” projektu konkursā “Iekļaujošas, drošas, pieejamas un ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes projektēšana”. 

Partnerībā ar 28 Eiropas Savienības pilsētām un zinātniskajām institūcijām tiks kopīgi izstrādāti un pārbaudīti tehnoloģiskie risinājumi – testēti sensori, novērota satiksmes intensitāte, kā arī rasti un ieviesti satiksmes drošības uzlabošanas risinājumi drošības zonas izveidei.

Jūrmalas pašvaldības kopējās izmaksas ir 225 187,50 eiro, kas 100% apmērā tiek segtas no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2027” finanšu līdzekļiem.

Projekta realizācijas gaitai varēs sekot sadaļā Projekti.

Autors:  STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS NODAĻA