Jūrmalas atkritumu apsaimniekošanas sistēma – maksā par to, ko izmeti nesašķirotu

Katra pašvaldība Latvijā brīvi izvēlas atkritumu apsaimniekošanas metodi. Atšķirībā no citām Latvijas pilsētām, Jūrmala ieviesusi unikālu pieeju, proti, atkritumu uzskaiti veic nevis pēc tilpuma (kubikmetriem), bet gan pēc svara. Tas nozīmē, ka Jūrmalas iedzīvotāji maksā par faktisko, saražoto atkritumu daudzumu.

Šī atkritumu apsaimniekošanas metode Jūrmalā ieviesta, lai motivētu iedzīvotājus iesaistīties atkritumu šķirošanā. Šī metode ļauj samazināt sadzīves atkritumu apjomu, kas savukārt atspoguļojas iedzīvotāju saņemtajos rēķinos par atkritumu apsaimniekošanu – jo rūpīgāk tiek šķiroti atkritumi, jo mazāks ir rēķins.

Visi atkritumu apsainiekotāja “CleanR” uzstādītie sadzīves, bioloģisko un dārza atkritumu konteineri Jūrmalā aprīkoti ar viedajiem radiofrekvences jeb RFID čipiem, kas automatizē atkritumu uzskaiti un kontroli. Šādi Jūrmalas atkritumu apsaimniekošanas sistēma kļuvusi efektīvāka un caurspīdīgāka, nodrošinot precīzu informāciju par katra konteinera atkritumu apjomu.

RFID čips ir maza, apaļa iekārta, kas iebūvēta konteinerā zem vāka. Tā ir pilnīgi droša un nekaitīga cilvēkiem un videi. Čips darbojas  pēc spoguļa principa, jo iekārta RFID čipa lasīšanai ir iebūvēta atkritumu vedējā. Piemēram, atkritumvedējam tukšojot konteineru, integrētais RFID čipu lasītājs  raida signālu uz konteineru, kura čips spoguļa veidā atstaro to atpakaļ. Tā iekārta nolasa konteinera tilpumu, adresi, atkritumu veidu, kas tiks tukšots un mēs zinām kādu konteineru jāceļ, cik tas ir liels, kādai frakcijai tas ir paredzēts utt. Visi šie  dati automātiski tiek sasaistīti arī ar svariem un “ielasās” sistēmā. Iztukšotā konteinera svaru, atrašanās adresi un citu informāciju, mūsu sistēma saņem uzreiz un sasaista visu to kopā,” skaidro “CleanR” valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs.

Svēršana notiek pilnīgi automatizēti un katrs konteiners tiek svērts divas reizes. Pirmajā reizē konteiners tiek nosvērts, kad ir piepildīts, tieši pirms tā pacelšanas uz atkritumu vedēja. Otrajā – konteiners tiek nosvērts atkārtoti, kad ir iztukšots, pēc visu atkritumu iztukšošanas. Tādejādi aprēķinot starpību starp pilno un tukšo konteineru.

Būtiski – svari, kas nosver atkritumus, ir industriāli svari, radīti speciāli šī uzdevuma pildīšanai. Tos nevar salīdzināt ar mūsu parastajiem virtuves vai darba svariem. 

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “CleanR” ir ieguvis Latvijas nacionālā metroloģijas centra sertifikātu, kas apliecina atkritumu konteineru svaru precizitāti. Šis sertifikāts ir neatkarīga garantija, ka atkritumu svēršana Jūrmalā notiek korekti un atbilst visiem metroloģiskajiem standartiem. Atbilstoša svaru darbības kontrole un pārbaude tiek veikta regulāri, lai pārliecinātos, ka svari patiešām darbojas nevainojami.

Atkritumu svēršanas sistēma Jūrmalā ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu vienlīdzīgu un godīgu pieeju visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir privātpersonas, uzņēmumi vai daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji. Šī principa pamatā ir nodrošināt, ka maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta taisnīgi un atbilstoši katra lietotāja radīto atkritumu apjomam.

“Identiski, kā tas notiek arī citās Latvijas pašvaldībās, kad namu apsaimniekotājs, saņemot kopējo rēķinu, tālāk sadala jau šo rēķinu pa dzīvokļiem. Tāpat notiek arī Jūrmalā – namu apsaimniekotājs saņem kopējo rēķinu, par kopējo svaru un tālāk tas tiek sadalīts proporcionāli pa dzīvokļiem,klāsta Stankevičs.

Izvēloties šādu atkritumu apsaimniekošanas veidu, iedzīvotāji gūst vairākas priekšrocības, īpaši, ja tie aktīvi šķiro atkritumus. Tas nozīmē, ka klients maksā tikai par to sadzīves atkritumu apjomu, ko pats ir radījis. Toties, šķirojot atkritumus, katram iedzīvotājam ir radīta brīnišķīga iespēja – šķirot atkritumus, tādejādi samazinot nešķiroto sadzīves atkritumu daudzumu savā atkritumu konteinerā, un attiecīgi arī maksājot mazāk.

Atkritumu apsaimniekošanas tarifs veidojas, pirmkārt, no dabas resursu nodokļa. Otra komponente ir poligonā noglabāšanas izmaksas. Tas kopā veido aptuveni pusi no izmaksām, kas rodas sniedzot pakalpojumu. Savukārt, pārējās izmaksas jau ir pieskaitāmas pie operatora izmaksām, kas ir ļoti mainīgas un atkarīgas no resursu pieejamības, respektīvi, degvielas cenas, no darbinieku izmaksām, atalgojums, nodokļi  utt.

Vēl tarifā (atkritumu apsaimniekotāja izmaksās) ir iekļautas arī visas papildu prasības un inovācijas, kas ir saistītas ar jauno iepirkumu un pašvaldības mērķtiecīgi virzīšanos uz klimatneitralitātes principu ieviešanu ikdienā. Infrastruktūras attīstība, bezmaksas šķirošanas konteineri privātmājām, zaļais transports, pazemes konteineri, pludmales konteineri u.tml.  Zaļā nākotne prasa zināmas investīcijas. Tas bieži vien arī ietekmē gala tarifu. 

Uzziņai!

No 2024. gada 1. jūnija par atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas valstspilsētā nākamajos septiņos gados turpinās rūpēties SIA “CleanR”. Tāpēc, lai turpmāk laikus un bez pārtraukuma saņemtu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu, iedzīvotāji un uzņēmumi aicināti noslēgt jaunu līgumu par atkritumu apsaimniekošanu līdz šā gada 25. maijam.

Platformā vai mobilajā lietotnē manai.videi.lv klienti var ne tikai noslēgt līgumu, bet arī redzēt aktuālo atkritumu izvešanas grafiku, pieteikt vai atcelt atkritumu izvešanu, pieteikt papildu konteinera uzstādīšanu, saņemt un apmaksāt rēķinus, apskatīt atkritumu izvešanas vēsturi, kā arī pieteikt atgādinājuma saņemšanu par gaidāmo atkritumu izvešanu. 

Līguma sagatavošanu var pieteikt, zvanot arī uz numuru 67111001 vai rakstot uz e-pasta adresi kc@cleanr.lv, un tas tiks nosūtīts parakstīšanai uz klienta norādīto adresi kopā ar apmaksātu aploksni. Viens parakstīts līguma  eksemplārs jāievieto apmaksātajā aploksnē un jānosūta atpakaļ uz adresi “CleanR”, Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009. 

Tāpat Jūrmalas iedzīvotāji jaunu atkritumu apsaimniekošanas līgumu var noslēgt klātienē kādā no klientu centriem – Fabrikas ielā 11, Jūrmalā, kā arī Vietalvas ielā 5 un Mellužu ielā 17, Rīgā.

Reklāmraksts.