Jūrmalas pašvaldības līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā sabiedrības integrācijai apstiprināti četri projekti. 

Jūrmalas pašvaldības līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā sabiedrības integrācijai apstiprināti četri projekti. 

Apstiprināti četru biedrību projekti, kuru mērķis ir veicināt senioru un cilvēku ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem veiksmīgu iekļaušanu sabiedrībā un dzīves kvalitāti. 

  • Latvijas Neredzīgo biedrības projekta ”Nekad nepadoties!” mērķis ir sekmēt cilvēku ar redzes traucējumiem personisko attīstību un veiksmīgu integrāciju sabiedrībā. No 2023. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 15. janvārim Kauguros tiks rīkotas 12 galdniecības un 12 ēdiena gatavošanas nodarbības. Galdniecības nodarbībās ar profesionālā galdnieka palīdzību tiks izgatavos puķu kastes, kurus dāvinās bērnudārza “Podziņa” bērniem, turpinot jau iepriekšējos projektos izveidoto sadarbību. Tiks izdota īpaša pavārgrāmata – gan parastajā, gan Braila rakstā. Pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai ir 2244,00 eiro.
  • Jūrmalas Pensionāru biedrība īstenos projektu “Mēs esam Latvija” Jūrmalas senioriem, iesaistot viņus pilsētas sabiedriskajā dzīvē. Seniori dalīsies pieredzē ar citu pašvaldību pensionāru biedrībām – Tartu (Igaunijā) un Salacgrīvā, kur piedalīsies Piejūras senioru festivālā. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrānotiks četras radošās nodarbības “Latviskās dzīves ziņas skola” un svinīgs valsts svētku pasākums Raiņa sētā. Projekts norisināsies no 1. jūnija līdz 1. decembrim, pašvaldības līdzfinansējums ir 3915,66 eiro.
  • Latvijas Politiski represēto apvienība projektā “Ar draugiem dzīvot prieks” aicinās Jūrmalas seniorus, kuriem ir politiski represētā statuss, ekskursijā uz Tukumu, apskatīt apkaimes piemiņas vietas, satikties ar vietējiem domubiedriem. Augustā ir plānots piedalīties ikgadējā Latvijas Politiski represēto salidojumā Ikšķilē, oktobrī Kauguru kultūras namā tiks rīkota represēto personu konference. Projekts norisināsies no 1. jūnija līdz 14. novembrim, pašvaldības līdzfinansējums ir 1734,30 eiro.
  • Latvijas senioru deju apvienība projekta “Dzīvesprieks Jūrmalai” aktivitātes ir paredzētas cilvēkiem ar funkcionāliem vai kustību traucējumiem. Īpašas deju nodarbības – dejas sēdus – sertificēta pasniedzēja vadībā paredzētas jaunu fizisko aktivitāšu attīstību, pilnveidos Jūrmalas senioru un cilvēku, kam ir grūti pārvietoties, dzīves kvalitāti un sociālo dzīvi. Regulāras nodarbības norisināsies deviņu mēnešu garumā Dienas centrā pensijas vecuma personām un invalīdiem, sociālās aprūpes centrā Jaundubultos un Dienas centrā personām ar garīgā rakstura traucējumiem “Ķemeri”. Paredzēts arī brauciens uz Tartu, kur vietējā senioru centrā tiks demonstrētas apgūtās prasmes. Pašvaldības līdzfinansējums projektam ir 2345,16 eiro.

Autors:  DARJA KULAGINA, Labklājības pārvalde