Jūrmalas skolām piešķirti portatīvie datori.

jauni datori skolām.

Desmit Jūrmalas skolas martā saņēma portatīvos “ChromeBook” datorus. Tie paredzēti primāri 7.–9. klašu skolēniem lietošanai gan mājās, gan klasē, kā arī skolotājiem.

Datorus saņēma Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Jūrmalas Kauguru vidusskola, Jūrmalas Majoru vidusskola, Jūrmalas Pumpuru vidusskola, Jūrmalas Aspazijas pamatskola, Jūrmalas Jaundubultu pamatskola, Jūrmalas Ķemeru pamatskola, Jūrmalas Mežmalas pamatskola, Jūrmalas pamatskola un Jūrmalas Vaivaru pamatskola. Kopumā piegādāti 511 datori, katrai skolai tie piešķirti proporcionāli skolēnu skaitam 7.–9. klašu grupā. Par datoru izmantošanas un izsniegšanas nosacījumiem lemj katra skola. Pašvaldība veic datoru apdrošināšanu, kā arī nodrošina lietotāju atbalstu un administrēšanu.

Datori paredzēti darbam “Google” ekosistēmā mācību darba uzlabošanai un lietošanai gan skolā, gan mājās. “ChromeBook” datori izglītības sistēmā tiek sekmīgi lietoti kopš 2015. gada, “Google” piedāvā arī mācību saturu un mācību satura pārvaldības platformas. Pilnvērtīgam darbam ar “ChromeBook” nepieciešams pastāvīgs bezvadu interneta pieslēgums. Skolās, kur bezvadu internets nav pieejams, to plānots ierīkot, izbūvējot datu tīklu un iegādājoties papildu iekārtas, ko Izglītības un zinātnes ministrija plāno finansēt ar valsts un Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem.

Datoru iepirkumu skolām veica Izglītības un zinātnes ministrija, 85% no to izmaksām finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds projektā “Dators ikvienam bērnam”. Projekta mērķis ir veicināt izglītības iestāžu digitalizāciju, padarot datorus pieejamus ikvienam Latvijas skolēnam.

Autors: 

MĀRTIŅŠ RIKŠIS, Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde