“Jūrmalas ūdens” aicina iedzīvotājus uz tikšanos

Lai pārrunātu aktuālos jautājumus par SIA “Jūrmalas ūdens” sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kā arī decentralizētās kanalizācijas sistēmu (DKS) reģistrēšanas un uzturēšanas noteikumiem, iedzīvotāji tiek aicināti uz tikšanos:

  • 21. aprīlī plkst. 16.00–18.00 Jūrmalas domē Jomas ielā 1/5 sēžu zālē;
  • 24. aprīlī plkst. 16.00–18.00 Kauguru Kultūras namā Raiņa ielā 110.

Sarunas tēmas:

  • ūdenssaimniecības attīstības projekta aktualitātes;
  • pieslēgšanās iespējas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;
  • ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanas pasākumi;
  • DKS reģistrēšana;
  • DKS uzturēšanas nosacījumi, riski un atbildība.

‍Jautājumus var iesniegt rakstveidā līdz tikšanās dienai, nosūtot uz e-pasta adresi zinojumi@jurmalasudens.lv, vai arī uzdot tos tikšanās laikā SIA “Jūrmalas ūdens” pārstāvjiem.

Autors: 

SIA “JŪRMALAS ŪDENS”