Jūrmalas Valsts ģimnāzija uzņem starptautisku konferenci

konference

Jūrmalas Valsts ģimnāzija 11.–14. aprīlī rīkoja starptautisku zinātnisko konferenci, kurā piedalījās ģimnāziju audzēkņi no Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Zviedrijas. 

Zinātniskās pētniecības konferencē pulcējās 60 audzēkņi no projekta partnerskolām – Tartu (Igaunija), Kauņas (Lietuva), Helsinku (Somija) un Stokholmas (Zviedrija)  ģimnāzijas –, kā arī Jūrmalas Valsts ģimnāzijas.

Ievadvārdus konferencei teica Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore Ieva Taranda un Jūrmalas domes priekšsēdētāja Rita Sproģe, jauniešus uzrunāja vecākais zemessargs Kristaps Pļaviņš, akcentējot situāciju Ukrainā.

Priekšlasījumos ģimnāzisti iepazīstināja ar saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem, sniedza to kopsavilkumu, kā arī atbildēja uz ekspertu jautājumiem. Tēmas, kuras tika skatītas konferencē, skar ļoti plašu diapazonu, sākot ar dabaszinātnēm, klimata jautājumiem, skarot kultūras, grafiskā dizaina, sociālo jautājumu pētījumu problemātiku. Jaunieši ar saviem pasniedzējiem izvirzījuši pētniecības procesam aktuālus jautājumus, domājot līdzi notiekošajam sabiedrībā. Konference norisinājās angļu valodā, tādējādi veicinot arī projekta dalībnieku svešvalodas prasmes. 

Jūrmalnieki konferences dalībniekus iepazīstināja ar pilsētu, kopā apmeklēja izstādes Jūrmalas muzejā, Dzintaru koncertzāli, apskatīja iecienītākos tūrisma objektus.

Projekta mērķis ir popularizēt zinātni, organizējot starptautisku vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci un zinātnisko vadītāju pieredzes apmaiņu. Projekta vadošā partnere ir ģimnāzija no Stokholmas (Tibble Fristanöde Gymnaasium); projekta partneres ir Jūrmalas, Kauņas, Tartu un Helsinku ģimnāzija. 

Projekts “Zinātniskā konference ģimnāzistiem” tiek īstenots ar Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalstu programmā “Nordplus Junior”, piešķirot finansējumu granta veidā 130 360 eiro apjomā. Projekta laikā kopumā tiks organizētas trīs starptautiskas pētniecības konferences: 2023. gadā Jūrmalā, 2024. gadā Kauņā un 2025. gadā Helsinkos, kā arī trīs konferences par fitoremediāciju Stokholmā, Tartu un Helsinkos. 

  Piesārņoto teritoriju attīrīšana, izmantojot augu spēju sadalīt toksiskās vielas un mazāk kaitīgā veidā novadīt tās atmosfērā, ar augu saknēm saistītajiem mikroorganismiem vienlaikus veicot piesārņojošo vielu uzņemšanu vai noārdīšanu augsnē.

Autors:  

SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA