Konferencē aktualizē senioru aprūpes jautājumus

Pulcējot sociālā darba speciālistus un nozares pārstāvjus, konferenci “Senioru tiesību ievērošana un cieņa pret vecāko paaudzi, sniedzot sociālos pakalpojumus” rīko Jūrmalas pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu.

Konferencē Jūrmalas Labklājības pārvaldes vadītāja Laima Grobiņa sniegs ieskatu par Jūrmalā nodrošinātajiem pašvaldības pakalpojumiem senioriem, tiks aplūkotas Dienas centra pensijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti aktualitātes, sniegts Jūrmalā nodrošinātās ilgstošas sociālās aprūpes sistēmas raksturojums.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās labklājības virziena vadītāja Mg. sc. educ. Ina Vīksniņa informēs par sociālā darba speciālistu izglītības iespējām un drošu vidi senioriem, koledžas lektore Mg. sc. educ. Līga Priede konferencē aplūkos nefarmakoloģiskās pieejas un dzīves vēstures nozīmi darbā ar senioriem.

Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes dekāne Asoc. prof. Dr. med. Signe Tomsone konferencē runās par integrētu veselības un sociālo pakalpojumu nozīme veselīgas novecošanas nodrošināšanai. Konferencē tiks pārrunātas novitātes un citi aktuāli jautājumi saistībā ar senioru aprūpi.

Konference tiek rīkota martā, Sociālā darba mēnesī, pievēršot sabiedrības uzmanību sociālā darba būtībai, izaicinājumiem un paveiktajam.

Paldies sociālajiem darbiniekiem, kas ikdienā sniedz atbalstu mūsu līdzcilvēkiem, palīdzot risināt dažādas sociālas problēmas, meklējot risinājumus krīzes situācijās, aprūpējot seniorus un cilvēkus ar invaliditāti!