MOBILAIS JAUNATNES DARBS JAUNIEŠU AKTIVITĀŠU PIETURĀS MĀRUPES NOVADĀ

Jauniešu pietura - Mārupe

Aicinām jauniešus iesaistīties jauniešu aktivitāšu pieturās Mārupes novadā!

Tuvāko aktivitāšu plāns

  1. martā plkst. 15.00 dienas centrā “Švarcenieki”, Mazcenu alejā 4, Jaunmārupē;
  2. aprīlī plkst. 17.30 Babītes Kultūrizglītības centra filiālē “Vietvalži”, Spuņciemā;
  3. aprīlī plkst. 15.00 jauniešu centrā, Centra ielā 3, Piņķos;
  4. aprīlī plkst. 15.30 Tīraines dienas centrā, Viršu ielā 4;
    14.0 aprīlī plkst. 15.00 Skultes dienas centrā, Skultes ielā 31.

KAS IR MOBILAIS JAUNATNES DARBS?
Mobilais darbs ar jaunatni ir jaunatnes darba veids, kas rada jauniešiem līdzdalības iespējas viņu dzīvesvietā, kur nav viņiem paredzētās vai izveidotas pulcēšanas vietas un ir ierobežotas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Mobilo jaunatnes darbu veic mobilais jaunatnes darbinieks, kas ierodas noteiktā vietā.

KĀ MOBILAIS JAUNATNES DARBS TIKS ĪSTENOTS MĀRUPES NOVADĀ?
Reizi divās nedēļas publicēsim informāciju par tuvākajām mobilā jaunatnes darba aktivitātēm, norises vietām un laikiem, kur varēsi sastapt mobilo jaunatnes darbinieku un iesaistīties aktivitātēs.

KUROS CIEMATOS BŪS PIEEJAMS MOBILAIS JAUNATNES DARBINIEKS?

Spuņciemā;
Babītē;
Pinķos;
Skultē;
Jaunmārupē;
Mārupē;
Tīrainē.
Einārs Ervīns Deribo,

Izglītības pārvaldes
Vecākais jaunatnes lietu speciālists
einars.deribo@marupe.lv

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.