No 2024. gada 1. februāra par iebraukšanu Jūrmalā  jāmaksā 3 eiro par dienas caurlaidi.

Par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā (skat. karti) no 2024.gada 1.februāra nodeva jāmaksā visu gadu. Nodeva jāmaksā par iebraukšanu ar autotransporta līdzekļiem (vieglajām un smagajām kravas automašīnām, autobusiem), motocikliem, kvadricikliem un tricikliem.

Pirkt caurlaidi

No 1. februāra iebraukšana Jūrmalā maksās 3 eiroNo 2024. gada 1. februāra iebraukšanas maksa Jūrmalas īpaša režīma zonā būs 3 eiro līdzšinējo 2 eiro vietā un iebraukšanas maksa būs spēkā visa gada garumā, kā tas bija līdz 2013. gadam. Noteikumus kūrortpilsētā lemts mainīt, lai mazinātu ik gadu pieaugošo satiksmes intensitāti un stimulētu braucējus izmantot videi draudzīgākus transporta veidus.

Jauni saistošie noteikumi

2023. gada 5. decembrī stājās spēkā jauni saistošie noteikumi – Jūrmalas domes 29.06.2023. saistošie noteikumi Nr. 13 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā”.

Tāpat kā iepriekšējos gados caurlaides var iegādāties par pilnu maksu, kā arī noteiktajos gadījumos pieteikties caurlaidei ar nodevas atbrīvojumu vai nodevas atvieglojumu.

Jūrmalniekiem caurlaižu noformēšanas kārtība paliek nemainīga – bezmaksas caurlaides fiziskām personām, kurām ir nekustamais īpašums vai ir deklarēta dzīvesvietas adrese Jūrmalā, tiks reģistrētas bez pieteikuma visiem Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem, kas ierakstīti šo personu īpašumā, valdījumā un turējumā. Pārliecināties par automātiski reģistrēto caurlaidi varēs, sākot ar 15. janvāri, tīmekļvietnē www.jurmala.lv ievadot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un reģistrācijas apliecības numuru vai autorizējoties portālā epakalpojumi.jurmala.lv.

Noformēt caurlaidi lietošanā esošam transportlīdzeklim, kā arī pieteikties caurlaidei ar nodevas atvieglojumu tāpat kā līdz šim būs iespējams, iesniedzot pieteikumu.

Nodevas atvieglojumi

Saistošajos noteikumos ir paredzētas arī vairākas ar nodevas atvieglojumu piemērošanu saistītas izmaiņas. Reaģējot uz Jūrmalas uzņēmēju vajadzībām, ir paredzēts jauns atvieglojuma veids darbiniekiem, kuri strādā Jūrmalā atsevišķās nozarēs – izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, veselības aizsardzība, māksla, izklaide un atpūta. Atvieglojums 50% apmērā tiks piemērots darbinieka īpašumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim vai 30% apmērā – lietošanā esošam transportlīdzeklim.

Tāpat atvieglojumam varēs pieteikties visi ārstniecības iestāžu darbinieki – ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas – neatkarīgi no tā, vai ārstniecības iestāde sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus vai tikai maksas pakalpojumus.

Precizēts arī atvieglojums bērnu, kuri mācās Jūrmalā, vecākiem – ir izslēgts nosacījums, ka izglītības iestādei ir jāatrodas īpaša režīma zonā Jūrmalā, taču tāpat kā citos gadījumos ir paredzēts bērnu vecuma ierobežojums – 18 gadi. Tā kā dati par izglītojamajiem ir pieejami Valsts izglītības informācijas sistēmā, iesniedzot pieteikumu, vairs nav nepieciešams pievienot izziņu no mācību iestādes.

Jāņem vērā, ka, piesakoties atvieglojumam, varēs izvēlēties periodu, kuram caurlaide ir nepieciešama (90, 180, 270 vai 365 dienām). Attiecīgi arī maksājamā nodevas summa tiks noteikta, ņemot vērā saistošajos noteikumos paredzēto atvieglojuma apmēru un personas izvēlēto caurlaides veidu. Minimālais nodevas apmērs – 10 eiro.

Nodevas apmērs

Personām, kurām netiek piemēroti nodevas atbrīvojumi vai atvieglojumi, caurlaides jāiegādājas vispārīgā kārtībā. Atkarībā no braukšanas biežuma var izvēlēties izdevīgāko caurlaides veidu (caurlaides cena vairs nebūs atkarīga no transportlīdzekļa svara).

1 dienai3,00
7 dienām10,00
30 dienām31,00
90 dienām55,00
180 dienām107,00
270 dienām150,00
365 dienām180,00

Mērķis – mazināt transportlīdzekļu satiksmes intensitāti Jūrmalā

Noteikumi Jūrmalā tiek mainīti, lai mazinātu tranzīta plūsmu cauri kūrortpilsētai un veicinātu videi draudzīgāku transporta veidu izmantošanu. Tas ir būtiski, lai nodrošinātu vides kvalitātes saglabāšanu un iedzīvotāju veselības aizsardzību, mazinot trokšņus un gaisa piesārņojumu.

Satiksme Jūrmalā ik gadu kļūst intensīvāka, arī ārpus vasaras sezonas. Ārpus nodevas piemērošanas perioda, monitorējot transporta plūsmu 2021. un 2022. gadā, secināts, ka mēnešos, kad nodeva netiek piemērota (marts, oktobris), iebraucošo transportlīdzekļu skaits ir lielāks nekā aprīlī un septembrī, t. i., salīdzināmos mēnešos, kad par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā tiek iekasēta nodeva.