Par Jūrmalas domes priekšsēdētāju ievēlē Ritu Sproģi

rita-sproge-jurmalas-domes-priekssedetaja

Otrdien, 20.decembrī, Jūrmalas domes sēdē ar 12 deputātu balsīm no 15 par Jūrmalas domes priekšsēdētāju ievēlēta Rita Sproģe. Priekšsēdētāja vietnieka amatā ievēlēts līdzšinējais domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos Jānis Lediņš.

Rita Sproģe Jūrmalas domē priekšsēdētāja vietnieka amatā strādā jau trešo sasaukumu, kopš 2014. gada. 2017. gadā no 13. janvāra līdz 19. jūnijam bijusi domes priekšsēdētāja. R.Sproģei ir augstākā profesionālā izglītība – jurista kvalifikācija, kā arī maģistra grāds tiesību zinātnēs.

Rita Sproģe uzsver, ka strādās, lai pašvaldībā turpinātos stabils darbs un tiktu īstenoti visi iesāktie un plānotie pilsētas attīstības projekti, kā arī jūrmalniekiem tiktu saglabāts esošais plašais sociālais atbalsts, kas īpaši būtisks ir pašreizējā sociālekonomiskajā situācijā. R.Sproģe uzsver: “Pēdējos 12 gadus Gata Trukšņa vadībā pašvaldība ir mērķtiecīgi strādājusi, lai attīstītu Jūrmalu kā labāko dzīvesvietu mūsu pilsētas iedzīvotājiem – lai pilsēta būtu ērta, mājīga, mūsdienīga un lai jūrmalnieki saņemtu plašāko un labāko sociālo atbalstu Latvijā. Un jūrmalnieki to ir novērtējuši – iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbu pēdējos gados ir strauji augusi: no 14 procentiem 2009. gadā līdz 70 procentiem 2022. gadā, un kopumā ar dzīvi Jūrmalā ir apmierināti 87 procenti iedzīvotāju. Gatis Truksnis ir izveidojis profesionālu un spēcīgu komandu, un kopā mēs turpināsim strādāt saskaņā ar līdzšinējām prioritātēm, īstenosim iesāktos pilsētas attīstības un infrastruktūras projektus un noteikti saglabāsim esošo sociālo atbalstu jūrmalniekiem.”

Domes priekšsēdētāja amatam tika izvirzītas divas kandidatūras: Rita Sproģe un Rolands Parasigs-Parasiņš. Par Ritu Sproģi balsoja 12 deputāti, par Rolandu Parasigu-Parasiņu – trīs deputāti.

Domes priekšsēdētāja vietnieka amatam tika izvirzītas divas kandidatūras: Jānis Lediņš un Jānis Asars. Par Jāni Lediņu balsoja 11 deputāti, par Jāni Asaru – četras balsis.

Līdz ar šo domes sēdi Jūrmalas domē deputāta amatā darbu uzsāk deputāts Guntars Anspoks, kurš amatā stājas sakarā ar G.Trukšņa deputāta pilnvaru izbeigšanos, un Iveta Blaua, kura darbu sāk Inta Dāldera vietā, kurš deputāta mandātu nolicis novembra sākumā.

Gatis Truksnis bijis Jūrmalas domes priekšsēdētājs četros sasaukumos, kopš 2010. gada. Saskaņā ar tiesas lēmumu no 2022. gada 25. novembra šajā sasaukumā vairs nevar ieņemt deputāta amatu. Gatis Truksnis turpina strādāt Jūrmalas domes vadības padomnieka amatā.