Pašvaldība aicina pieteikt projektus līdzfinansējuma saņemšanai, 10. janvārī notiks informatīvs seminārs

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība aicina biedrības, nodibinājumus un reliģiskas organizācijas pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam projektu īstenošanai dažādās jomās. Līdzfinansējums tiks piešķirts konkursa veidā. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 1. februāris.

Vai Jums ir projekta ideja, kuru esat gatavi īstenot? Jūrmalas pašvaldība aicina 2023. gadā īstenot savas idejas, dodot iespēju biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām iegūt līdzfinansējumu 90 % apmērā projektu īstenošanai. Līdzfinansējums var tikt iegūts 4 dažādās kategorijās.

Ar šo projekta konkursa kārtu tiek atjaunota arī kategorija vides jomā, kuras ietvaros var iegūt līdzfinansējumu publiskas teritorijas sakopšanai, koku un krūmu papildināšanai, kāpu aizsardzības pasākumu īstenošanai, Lielupes peldvietu pludmales vides pieejamības uzlabošanai un invazīvo sugu apkarošanai. Tā pat nemainīgas paliek kategorijas publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai, sabiedrības integrācijas un kultūras un mākslas attīstības veicināšanai.  

Svarīgi:

  • Informatīvs seminārs 2023. gada 10. janvārī, reģistrēties pasākumam: https://forms.gle/14nqwg4EuSymtd4F7
  • iepazīšanās ar nolikumu, konsultācijas ar projekta kontaktpersonu, pieteikuma sagatavošana un iesniegšana – līdz 2023. gada 31. janvārim
  • projektu vērtēšana, apstiprināšana domē un vienošanās noslēgšana – līdz 2023. gada 2. ceturkšņa beigām
  • IDEJAS īstenošana līdz 12 mēnešiem!    

Atbalstāmās nozares:

Tiks atbalstīti projekti šādās jomās:

  • publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai;
  • sabiebrības integrācijas veicināšanai;
  • sabiedrības iesaiste vides pasākumu īstenošanai vides aizsardzības sekmēšanai;
  • kultūras un mākslas attīstības veicināšanai.

Maksimālais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90 % no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas. Projekti tiks vērtēti atsevišķi katrā kategorijā atbilstoši noteiktajām prioritātēm.

Projektu īstenošanas periods ir līdz 12 mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas.

Kas var pieteikt projektus?

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, un iesniedzējam ir tiesības projektu īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vietai ir jābūt Jūrmalas administratīvajai teritorijai, faktiskajiem labuma guvējiem ir jābūt Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta pieteicējs var iesniegt ne vairāk kā vienu pieteikumu kādā no kategorijām un kopsummā ne vairāk kā vienu pieteikumu katrā no konkursa kārtām.

Vairāk informācijas projektu pieteikumiem: Atbalsts projektu īstenošanai

Informatīvais seminārs par pieteikumu sagatavošanu

2023. gada 10. janvārī, plānots organizēt informatīvu semināru, kurā projektu iesniedzēji tiks iepazīstināti ar pieteikumu sagatavošanu un tiks atbildēts uz visiem interesējošiem jautājumiem. Plānots, ka seminārs norisināsies attālināti, informācija par pieteikšanos tiks publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē.  Reģistrēties pasākumam: https://forms.gle/14nqwg4EuSymtd4F7