Pašvaldība atbalstīs astoņus Jūrmalas jauniešu projektus

Noslēdzies Jūrmalas jauniešu projektu konkurss; finansiāli tiks atbalstīti 8 jauniešu iniciatīvas projekti, kas galvenokārt vērsti uz fiziskās veselības veicināšanu un mentālās un garīgās veselības stiprināšanu.

Pirmie jauniešu projekti tiks īstenoti jau šajā mēnesī: “Atplauksti Pumpuros”, “Jauniešu Forums Mežmalas pamatskolā” un “Uzņēmējdarbības stūrītis”. Savukārt jūnijā norisināsies divi pasākumi: “Ieskrienam vasarā!” un “Volejbola turnīrs”. 

Konkursa mērķis ir veicināt Jūrmalas jauniešu iekļaušanos Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot jauniešu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju, aktīvu līdzdalību un finanšu pratību.

Nākamais Jauniešu projektu konkurss norisināsies 2024. gadā. Konkursā var piedalīties jebkurš jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kā arī jauniešu grupa, kā, piemēram, skolēnu pašpārvalde vai interešu klubiņš.

Autors:  Ieva Doniņa, Jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes lietu speciāliste