Pašvaldības policiju Jūrmalā var sazvanīt izmantojot īso numuru: 8448

Pašvaldības policijas galvenais uzdevums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. Pašvaldības policija sadarbojas ar citām tiesībsargājošajām iestādēm, lai kopīgiem spēkiem rūpētos par cilvēku dzīvību, veselību, tiesībām un drošību.

Aicinām ikvienu aktīvi iesaistīties drošības un kārtības nodrošināšanā, informējot par personām bezpalīdzīgā stāvoklī, bērniem līdz 16 gadu vecumam, kuri pēc plkst. 22.00 atrodas uz ielas vieni paši, aizdomīgām personām, kuras pārvietojas pa ielu un ir aizdomas, ka tās varētu veikt likumpārkāpumus vai kādu apdraudēt, kā arī par citiem gadījumiem, kuros ir nepieciešama pašvaldības policijas klātbūtne.

Aicinām informēt Jūrmalas pašvaldības policiju:

  • ja nakts laikā (plkst. 22.00–6.00) publiskās vietās redzat bērnus, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, bez pieaugušo klātbūtnes;
  • ja redzat nepilngadīgus bērnus, kas smēķē, lieto alkoholu vai citas apreibinošas vielas vai atrodas to ietekmē;
  • ja redzat bērnu, kurš, iespējams, apmaldījies;
  • ja redzat konfliktu, kurā iesaistīts bērns;
  • ja sastopaties ar pārkāpumu, kas apdraud sabiedrisko kārtību vai drošību.

Ja nepieciešama tūlītēja pašvaldības policijas palīdzība, aicinām nekavējoties informēt Jūrmalas pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centru, zvanot uz tālruni 8448.

Jebkurā situācijā, ja rodas šaubas par sabiedrības drošību, aicinām sazināties ar pašvaldības policiju. Pašvaldības policijas darbinieki pārbaudīs saņemtās ziņas un rīkosies savas kompetences ietvaros.

Autors: 

Jūrmalas pašvaldības policija