Tukumam 770

Tuykumam  770

Šis gads Tukumam norit vairāku nozīmīgu notikumu zīmē. Šogad 4.aprīlī aprit 770 gadi, kopš Tukumu varam uzskatīt kā apdzīvotas vietas atzīšanas dienu, kad 1253. gada 4. aprīlī Kuldīgā Sāmsalas un Kursas bīskaps Heinrihs un Livonijas ordeņa mestrs Eberhards parakstīja Kursas dalīšanas līgumu, kurā Tukuma nosaukums Tukkemen pirmoreiz arī tika minēts.

Par godu šim notikumam šī gada 4. aprīlī plkst. 16.00 Tukuma Durbes pilī notiks Tukuma novada svinīgā sēde, kas iezīmē Tukuma 770. jubilejas gadu ar plašu kultūras programmu visa gada garumā. Svinīgā sēde tiks translēta tiešraidē pašvaldības tīmekļa vietnē  www.tukums.lv un Facebook lapā. 

Svinīgo sēdi atklās Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa. Pēc svinīgās uzrunas konferences dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādām Tukumam saistošām tēmām, kā par kultūras mantojuma nozīmīgumu Tukuma kā novada pārvaldes centra identitātē, Tukums 1253. gada Kursas dalīšanas līgumā, Tukuma juridiskā statusa izmaiņas 770 gados, Krustakmens kā Tukuma kultūrvēsturiskās ainavas elements, Monētārās liecības par Tukuma ev. lut. draudzes vēsturi, Tukumnieku saktas no 14. līdz 18. gadsimtam, Antropoloģiskās liecības par Tukuma 16.-18. gadsimta iedzīvotājiem, Arheoloģiskās izpētes nozīme Tukuma pilsētas attīstībā.

Šīs, Tukuma pilsētai kā novada centram, nozīmīgās tēmas ir izpētījuši un izklāstīs Latvijas nacionālā arhīva ģenerāldirektore Māra Sprūdža, Dr.h.c. Inta Dišlere, Mg. hist. Gundega Skagale, Dr. Viktors Dāboliņš, Mg. hist. Una Bērente, Dr. hist. Gunita Zariņa, Dr. hist. Rūdolfs Brūzis. 

Kā vēl viens nozīmīgs notikums šogad Tukuma novadam ir Imanta Ziedoņa 90gadei veltītie pasākumi. Ziedonis ir atstājis nenovērtējamu mantojumu tieši Tukumam un novadam. Vienas no zīmīgākajām dzejnieka rindiņām ir: “Ļauj man iet pasaulē smukumā, tā kā ķirši zied Tukumā”. Tā arī Tukums tiek palaists pasaulē smukumā ar Rožu svētkiem, kas šogad notiks no 21.-23.jūlijam. Aicinām sekot līdzi pasākumu programmai kas šogad būs īpaši bagāta ar pasākumiem dažādām mērķauditorijām.